OUTSOURCING PERSONALNY POLEGA NA ZLECENIU FIRMIE
ZEWNĘTRZNEJ JAKĄ JEST PROSPER POLSKA, REALIZACJI ZADAŃ
I CAŁYCH PROCESÓW PERSONALNYCH

Usługa ta polega na przejęciu od Państwa wszelkich zadań związanych z administracją kadr i płac

Dotyczy to wszystkich procesów
związanych z zarządzaniem zasobami
ludzkimi oraz obsadą różnych stanowisk.

Usługa ta ma znacznie poprawić jakość usług firmy, pomów w skoncentrowaniu się na głównych celach biznesowych firmy, jak i obniżyć kosza ekonomiczne.

  • kompleksowe administrowanie dokumentacją – tworzenie umów oraz rachunków, prowadzenie akt osobowych,
    wystawianie zaświadczeń, opinii oraz świadectw pracy, zatwierdzanie wniosków urlopowych;
  • pełna archiwizacja dokumentów z zachowaniem zasady poufności danych;
  • współpraca ze specjalistami w zakresie BHP;
  • ewidencja nieobecności – urlopy, zwolnienia lekarskie itp.;
  • naliczanie wynagrodzeń i realizacja przelewów;
  • organizowanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej;
  • monitorowanie terminów trwania umów, ważności badań lekarskich oraz szkoleń.