CELEM USŁUGI OUTSOURCINGU PŁAC I KADR JEST ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA FIRMY POPRZEZ REALIZACJĘ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KADROWO-PŁACOWĄ

Dzięki rozwiązaniom stosowanym przez firmę Prosper Polska w outsourcingu płac i
kadr gwarantem w Państwa firmie jest redukcja kosztów i ograniczenie do
minimum ryzyka operacyjnego.

Oferujemy przejęcie od Państwa wszelkich zadań związanych z administracją kadr i płac, w tym: Celem usługi outsourcingu płac i kadr jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania Państwa firmy poprzez realizację zagadnień
związanych z obsługą kadrowo-płacową.

Oferujemy przejęcie od Państwa wszelkich zadań związanych z administracją kadr i płac, w tym:

 • naliczanie wynagrodzeń;
 • realizacja przelewów;
 • współpraca ze specjalistami w zakresie BHP;
 • sporządzanie pasków płacowych, druków RMUA, deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych;
 • ewidencja nieobecności – urlopy, zwolnienia lekarskie itp.;
 • kompleksowe administrowanie dokumentacją – tworzenie umów oraz rachunków, prowadzenie akt osobowych,
  wystawianie zaświadczeń, opinii oraz świadectw pracy, zatwierdzanie wniosków urlopowych;
 • pełna archiwizacja dokumentów z zachowaniem zasady poufności danych;
 • organizowanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej;
 • monitorowanie terminów trwania umów, ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.