Praca tymczasowa jest obecnie stałym elementem polityki personalnej prowadzonej przez przedsiębiorstwa.

 

Wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w sposób ekonomiczny, ograniczając element ryzyka związany z czynnikiem ludzkim. To najkorzystniejsze rozwiązanie w sytuacji, kiedy pracodawcy zależy na szybkim wzmocnieniu stałej kadry przez personel pomocniczy. Ludzie z powodzeniem zajmują stanowiska w halach produkcyjnych, magazynach, na stanowiskach obsługi klientów, czy też podczas akcji promocyjnych.

Prosper Polska przejmuje wszystkie obowiązki (nabór, selekcja, podpisanie stosownych umów) związane z zatrudnieniem pracowników

Prosper Polska oddelegowuje pracowników do pracy we wskazanym miejscu oraz przydziela przedstawiciela.

Dzięki nowoczesnej metodzie korzystania z firm zewnętrznych przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracodawcy unikają wielu kosztów, a także oszczędzają sporo czasu, który poświęcają na procesy rekrutacyjne oraz na związane z administracją kadrowo-płacową. Niewątpliwą zaletą jest również przeniesienie obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy na firmę zewnętrzną. 

outsourcing floty samochodowej Warszawa
car fleer managment Warszawa

Korzyści, jakie niesie ze sobą leasing pracowniczy to:

  • dopasowanie zatrudnienia do wahań koniunktury związanych z sezonowością prac, specyfiką produkcji, logistyką;
  • płatność tylko za rzeczywisty czas pracy;
  • brak kosztów związanych ze zwolnieniami lekarskimi;
  • możliwość zastępstwa stałych pracowników na czas choroby i urlopów oraz wsparcia ich w momentach spiętrzenia zamówień;
  • oszczędność czasu i kosztu związanego z rekrutacją;
  • minimalizacja kosztów związanych za zwalnianiem pracowników.