Polski English

Outsourcing Kadrowo-Płacowy

Usługa ta polega na przejęciu od Państwa wszelkich zadań związanych z administracją kadr i płac, w tym:

  • naliczanie wynagrodzeń;
  • realizacja przelewów;
  • współpraca ze specjalistami w zakresie BHP;
  • sporządzanie pasków płacowych, druków RMUA, deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych;
  • ewidencja nieobecności - urlopy, zwolnienia lekarskie itp.;
  • kompleksowe administrowanie dokumentacją - tworzenie umów oraz rachunków, prowadzenie akt osobowych, wystawianie zaświadczeń, opinii oraz świadectw pracy, zatwierdzanie wniosków urlopowych;
  • pełna archiwizacja dokumentów z zachowaniem zasady poufności danych;
  • organizowanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej; 
  • monitorowanie terminów trwania umów, ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.

Back

Prosper Polska

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Osoba kontaktowa

Adres e-mail

Telefon

Wyślij
Treść pytania