Outsourcing personalny polega na zleceniu firmie zewnętrznej jaką jest Prosper Polska, realizacji zadań i całych procesów personalnych

Usługa ta polega na przejęciu od Państwa wszelkich zadań związanych z administracją kadr i płac

Dotyczy to wszystkich procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz obsadą różnych stanowisk.

Usługa ta ma znacznie poprawić jakość usług firmy, pomów w skoncentrowaniu się na głównych celach biznesowych firmy, jak i obniżyć kosza ekonomiczne.

  • kompleksowe administrowanie dokumentacją - tworzenie umów oraz rachunków, prowadzenie akt osobowych, wystawianie zaświadczeń, opinii oraz świadectw pracy, zatwierdzanie wniosków urlopowych;
  • pełna archiwizacja dokumentów z zachowaniem zasady poufności danych;
  • współpraca ze specjalistami w zakresie BHP;
  • ewidencja nieobecności - urlopy, zwolnienia lekarskie itp.;
  • naliczanie wynagrodzeń i realizacja przelewów;
  • organizowanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej; 
  • monitorowanie terminów trwania umów, ważności badań lekarskich oraz szkoleń.