Celem usługi outsourcingu płac i kadr jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania Państwa firmy poprzez realizację zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową

Dzięki rozwiązaniom stosowanym przez firmę Prosper Polska w outsourcingu płac i kadr gwarantem w Państwa firmie jest redukcja kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka operacyjnego.

Oferujemy przejęcie od Państwa wszelkich zadań związanych z administracją kadr i płac, w tym: Celem usługi outsourcingu płac i kadr jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania Państwa firmy poprzez realizację zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową.

Oferujemy przejęcie od Państwa wszelkich zadań związanych z administracją kadr i płac, w tym:

  • naliczanie wynagrodzeń;
  • realizacja przelewów;
  • współpraca ze specjalistami w zakresie BHP;
  • sporządzanie pasków płacowych, druków RMUA, deklaracji podatkowych oraz dokumentów rozliczeniowych;
  • ewidencja nieobecności - urlopy, zwolnienia lekarskie itp.;
  • kompleksowe administrowanie dokumentacją - tworzenie umów oraz rachunków, prowadzenie akt osobowych, wystawianie zaświadczeń, opinii oraz świadectw pracy, zatwierdzanie wniosków urlopowych;
  • pełna archiwizacja dokumentów z zachowaniem zasady poufności danych;
  • organizowanie i prowadzenie procesów rekrutacyjnych;
  • reprezentacja przed organami administracji państwowej;
  • monitorowanie terminów trwania umów, ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP.